Ochodní podmínky

1. Rozsah působnosti

Následující VOP se vztahují na všechny objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu. Náš internetový obchod je určen výhradně pro spotřebitele.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně její komerční ani výdělečnou činností. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo osobní společnost, která uzavírá právní transakci v rámci výkonu své obchodní nebo výdělečné činnosti.


2. Smluvní partner, uzavření smlouvy, možnosti oprav
Kupní smlouva se uzavírá se společností yfood Labs GmbH.

Umístěním produktů do internetového obchodu vytváříme na tyto položky závaznou nabídku k uzavření smlouvy. Naše výrobky můžete nejdřív nezávazně vložit do nákupního košíku a své údaje můžete kdykoli před odesláním závazné objednávky opravit pomocí opravných pomůcek poskytnutých a vysvětlených v průběhu objednávky. Smlouva se uzavírá kliknutím na tlačítko objednání pro přijetí nabídky na zboží obsažené v nákupním košíku. Ihned po odeslání objednávky obdržíte e-mailem další potvrzení.


3. Jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy
Jazyky, ve kterých je smlouva závazně k dispozici, jsou němčina a angličtina.

Text smlouvy uložíme a pošleme Vám údaje o objednávce a naše VOP v textové podobě. Text smlouvy naleznete po přihlášení na naše zákaznické stránky.


4. Dodací podmínky
Kromě uvedených cen produktů se mohou na objednávku vztahovat i náklady na odeslání. Bližší informace o případných nákladech na odeslání se dozvíte v nabídkách.

Zboží dodáváme pouze odesláním. Zboží si bohužel nemůžete vyzvednout sami.


5. Platba
V našem obchodě jsou obecně k dispozici následující způsoby platby:

Kreditní karta
Při zadávání objednávky uvedete údaje o své kreditní kartě. Po Vašem potvrzení jako oprávněného držitele karty se platební transakce provede automaticky a odečte se z Vaší karty.

PayPal, PayPal Express
V průběhu objednání budete přesměrováni na web online poskytovatele služby PayPal. Abyste mohli zaplatit fakturu přes PayPal, musíte zde být zaregistrovaní, nebo se nejprve zaregistrovat, přihlásit se pomocí svých přihlašovacích údajů a potvrdit příkaz k úhradě naší faktury. Po zadání objednávky v obchodě požádáme PayPal o provedení platební transakce. Platební transakce je provedena službou PayPal automaticky ihned poté. V průběhu objednávání obdržíte další pokyny.

Sofort by klarna
Po zadání objednávky budete přesměrováni na webové stránky online poskytovatele Sofort GmbH. Abyste mohli zaplatit fakturu přes Sofort, musíte mít u svého bankovního účtu aktivovanou službu online bankovnictví, musíte se odpovídajícím způsobem přihlásit a potvrdit nám platební příkaz. V průběhu objednávání obdržíte další pokyny. Platební transakce je ihned poté provedena společností Sofort a je odečtena z Vašeho účtu.

Apple Pay
Abyste mohli zaplatit fakturu prostřednictvím Apple Pay, musíte použít prohlížeč „Safari“, být zaregistrovaní u poskytovatele služeb Apple, mít aktivovanou funkci Apple Pay, potvrdit svou totožnost svými přihlašovacími údaji a potvrdit platební příkaz. Platební transakce se provede ihned po zadání objednávky. V průběhu objednávání obdržíte další pokyny.

Google Pay
Abyste mohli zaplatit fakturu prostřednictvím Google Pay, musíte být zaregistrovaní u poskytovatele služeb Google, mít aktivovanou funkci Google Pay, potvrdit svou totožnost svými přihlašovacími údaji a potvrdit platební příkaz. Platební transakce se provede ihned po zadání objednávky. V průběhu objednávání obdržíte další pokyny.

Amazon Pay
V průběhu objednání před dokončením objednávky v našem internetovém obchodě budete přesměrováni na web online poskytovatele Amazon. Abyste mohli objednávku přes službu Amazon dokončit a fakturu zaplatit, musíte zde být zaregistrovaní, nebo se zde musíte nejprve zaregistrovat a poté ověřit svou totožnost pomocí svých přihlašovacích údajů. Zde si můžete zvolit dodací adresu a způsob platby uložený v Amazonu, potvrdit použití Vašich údajů společností Amazon a potvrdit platební příkaz pro nás. Následně budete přesměrováni do našeho internetového obchodu, kde můžete svou objednávku dokončit.

Ihned po zadání objednávky požádáme Amazon o provedení platební transakce. Platební transakce je provedena službou Amazon automaticky ihned poté. V průběhu objednávání obdržíte další pokyny.

Výhrada vlastnictví
Zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného zaplacení.


7. Poškození při přepravě
Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením, které vzniklo při přepravě, oznamte prosím takové vady doručovateli co nejdříve a ihned nás kontaktujte. Pokud reklamaci neprovedete ihned nebo nás nebudete ihned kontaktovat, nebude to mít žádné důsledky pro Vaše právní nároky a jejich vymáhání, zejména Vaše záruční práva. Včasné provedení takové reklamace nám však pomůže uplatnit naše vlastní nároky vůči přepravci nebo z přepravního pojištění.


8. Odpovědnost za vady a záruka
Platí zákonná odpovědnost za vady. Informace o případných dalších zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete vždy u daného produktu a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.

Zákaznický servis: V případě dotazů, reklamací a stížností se můžete obrátit na náš zákaznický servis ve všední dny od 9:00 do 18:00 hodin, a to prostřednictvím e-mailu cz@yfood.eu. Upozorňujeme, že komunikace v rámci zákaznického servisu probíhá v anglickém jazyce.


9. Odpovědnost za škody
Za škody způsobené námi, našimi zákonnými zástupci nebo zprostředkovateli jsme odpovědní bez omezení

  • v případě újmy na životě, tělesného zranění nebo újmy zdraví,
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností,
  • v případě záručního příslibu, pokud byl dohodnut, nebo
  • v celém rozsahu působnosti zákona o odpovědnosti za výrobky.

V případě porušení podstatných smluvních závazků, jejichž splnění umožňuje především řádné provedení smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní partner může spolehnout (podstatné závazky) z důvodu mírné nedbalosti na straně nás, našich zákonných zástupců nebo zprostředkovatelů, je výše odpovědnosti za škodu, jejíž výskyt se obvykle musí očekávat, omezená na takovou výši, do jaké byla předvídatelná v době uzavření smlouvy.

Nad tento rámec jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.


10. Kodex chování

Dodržujeme následující kodexy chování:

- Pečeť důvěryhodného obchodu (Trusted Shop Gütesiegel)

- https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_en.pdf


11. Řešení sporů
Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS), kterou najdete zde. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelským rozhodčím soudem.

 

 

VOP vypracovali autoři právních textů Trusted Shops ve spolupráci s advokátní kanceláří FÖHLISCH.