Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem údajů je:

yfood Labs GmbH
Landwehrstrasse 60-62
80336 Mnichov
Německo

cz@yfood.eu

Upozorňujeme, že komunikace v rámci zákaznického servisu momentálně probíhá pouze v anglickém jazyce.

Děkujeme, že jste navštívili náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete podrobné informace o tom, jak s vašimi údaji nakládáme.

 

1. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE A WEBHOSTING

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste o sobě odhalili jakékoli osobní údaje. Při každé návštěvě webu ukládá webový server automaticky pouze takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například název vyžádaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, objem přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje), a žádost zdokumentuje. Tyto přístupové údaje se analyzují výhradně z důvodu zajištění plynulého provozu webových stránek a zlepšení naší nabídky. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů, které v rámci vyváženosti zájmů převažují, a to za účelem řádné prezentace naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“). Všechny přístupové údaje se nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy z našeho webu smažou.

1.1 WEBHOSTING
Hostingové a prezentační služby webových stránek částečně poskytují naši poskytovatelé služeb, kteří jednají naším jménem. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, všechny přístupové údaje a veškeré údaje shromážděné ve formulářích poskytnutých na tomto webu za tímto účelem se zpracovávají na jejich serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb nebo základů naší spolupráce s nimi, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí v následujících zemích, pro které Evropská komise svým rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Kanada.

1.2 SÍŤ PRO DORUČOVÁNÍ OBSAHU
Z důvodu zkrácení doby načítání obsahu používáme pro některé nabídky tzv. síť pro doručování obsahu (Content Delivery Network). Tato služba poskytuje obsah (např. velké mediální soubory) prostřednictvím regionálně distribuovaných serverů vlastněných externími poskytovateli sítí pro doručování obsahu. Z tohoto důvodu se přístupové údaje zpracovávají na serverech těchto poskytovatelů. Tito poskytovatelé služeb jednají naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb nebo základů naší spolupráce s nimi, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí v těchto zemích: Spojené státy americké.

Evropská komise u těchto zemí nerozhodla o odpovídající ochraně. Naše spolupráce s nimi funguje na základě těchto záruk: standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí.

 

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽITÍ ÚDAJŮ K VYPRACOVÁNÍ SMLOUVY, KONTAKTOVÁNÍ A ZŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

Shromažďujeme osobní údaje, které dobrovolně zadáváte, když vytváříte objednávku nebo nás kontaktujete (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou označena jako povinná, protože tyto údaje nutně potřebujeme k vytvoření smlouvy nebo zpracování vašeho kontaktního požadavku a bez nich by nebylo možné dokončit objednávku nebo odeslat kontaktní požadavek. Z každého formuláře je zřejmé, jaké údaje jsou v něm shromažďovány. Údaje, které nám poskytujete k plnění smlouvy a zpracování vašich dotazů, používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Pokud jste souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR udělili tím, že jste se rozhodli založit si u nás zákaznický účet, používáme vaše údaje pro účely založení zákaznického účtu. Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předávání údajů našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávek a přepravy, naleznete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů. Po dokončení smlouvy bude jakékoli další zpracování vašich údajů omezeno a vaše údaje budou smazány po uplynutí doby uchovávání údajů platné podle příslušných předpisů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, pokud nám neudělíte výslovný souhlas s dalším použitím vašich údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR nebo pokud si nevyhradíme právo používat vaše osobní údaje v rozsahu a způsobem povoleným zákonem, o kterém vás v těchto zásadách ochrany osobních údajů informujeme. Zákaznický účet lze kdykoli smazat. Za tímto účelem nám můžete na kontaktní údaje uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů odeslat zprávu nebo použít příslušnou funkci, kterou máte v zákaznickém účtu k dispozici.

Ke zpracování objednávek a smluv používáme systémy správy zboží od externích poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb jednají naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb nebo základů naší spolupráce s nimi, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

3. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘEPRAVY

Vaše údaje předáváme přepravní společnosti v rozsahu požadovaném pro dodání objednaného zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ POSKYTOVATELI PŘEPRAVY ZA ÚČELEM OZNÁMENÍ O PŘEPRAVĚ
Za předpokladu, že jste nám během objednávky nebo po ní dali výslovný souhlas, předáme vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR vybranému poskytovateli přepravy, aby vás mohl kontaktovat za účelem oznámení o přepravě nebo koordinace zásilky před odesláním.

Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo přímo poskytovateli přepravy na kontaktní adresu uvedenou níže. Po odvolání souhlasu smažeme údaje, které jste pro tento účel poskytli, pokud jste nám nedali výslovný souhlas s dalším užíváním vašich údajů nebo jsme si nevyhradili právo vaše údaje používat pro jiné účely, které jsou povoleny zákonem a o kterých vás v těchto zásadách ochrany osobních údajů informujeme. ​​

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Německo

 

4. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PLATBY

V rámci zpracování plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovatelé technických služeb a poskytovatelé platebních služeb.

4.1 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ TRANSAKCE
V závislosti na vybrané platební metodě předáváme údaje potřebné ke zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří jednají naším jménem, nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud je to ke zpracování platby nezbytné. Dochází k tomu z důvodu naplnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. V určitých případech si poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné ke zpracování platby sami, například na vlastní webové stránce nebo prostřednictvím technického řešení při objednávání. V takovém případě platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich partnerů, kteří zpracovávají platby, nebo základů naší spolupráce s nimi, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí v těchto zemích: Spojené státy americké.

Evropská komise u těchto zemí nerozhodla o odpovídající ochraně. Naše spolupráce s nimi funguje na základě těchto záruk: standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí.

4.2 ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PREVENCE PODVODŮ A OPTIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ PLATBY
Společně s údaji nezbytnými ke zpracování platby můžeme našim poskytovatelům služeb předat i další údaje, které používají za účelem prevence podvodů a k optimalizaci zpracování plateb (například fakturace, zpracování sporných plateb nebo účetní podpora).

Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů v oblasti prevence podvodů nebo účinné správy plateb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, které v rámci vyváženosti zájmů převažují.

4.3 OVĚŘENÍ TOTOŽNOSTI A ÚVĚROVÉ HODNOCENÍ PŘI VÝBĚRU PLATEBNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI KLARNA

Okamžitá platba společnosti Klarna (bezhotovostní)
Pokud se rozhodnete využít platebních služeb společnosti Klarna Bank AB (publ) se sídlem Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“), žádáme vás o souhlas s předáním údajů nezbytných pro zpracování platby, ověření totožnosti a vyhodnocení úvěrového rizika společnosti Klarna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. V Německu mohou ověření totožnosti a vyhodnocení úvěrového rizika provádět úvěrové agentury uvedené v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna. Společnost Klarna využívá získané informace o statistické pravděpodobnosti prodlení platby k vyváženému rozhodnutí o založení, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. V důsledku toho vám už nebudeme moct nabídnout určité platební možnosti. Souhlas s tímto použitím osobních údajů můžete také kdykoli odvolat přímo u společnosti Klarna.

 

5. E-MAILOVÁ REKLAMA

5.1 E-MAILOVÁ REKLAMA PO PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU
Když se přihlásíte k odběru našeho e-mailového newsletteru, budeme vám ho pravidelně zasílat na základě vašeho souhlasu s použitím potřebných údajů nebo údajů, které jste nám pro tento účel poskytli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a).

Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit. Za tímto účelem nám můžete na kontaktní údaje uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů odeslat zprávu nebo použít příslušný odkaz uvedený v newsletteru. Po zrušení odběru smažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste nám nedali výslovný souhlas s dalším užíváním vašich údajů nebo jsme si nevyhradili právo vaše údaje používat pro jiné účely, které jsou povoleny zákonem a o kterých vás v těchto zásadách ochrany osobních údajů informujeme.

5.2 ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ
Newslettery zasílá náš poskytovatel služeb, který naším jménem zpracovává údaje a kterému sdělujeme vaši e-mailovou adresu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb nebo základů naší spolupráce s nimi, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí v těchto zemích: Spojené státy americké.

Evropská komise u těchto zemí nerozhodla o odpovídající ochraně. Naše spolupráce s nimi funguje na základě těchto záruk: standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí.

5.3 ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘEKONTROLOVÁNÍ OBJEDNÁVKY E-MAILEM
Pokud jste nám po provedení objednávky dali výslovný souhlas, použijeme vaši e-mailovou adresu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR k zaslání žádosti o překontrolování objednávky prostřednictvím našeho kontrolního systému. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odesláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo použitím příslušného odkazu, který je uveden v žádosti o překontrolování objednávky.

Žádosti o překontrolování objednávky mohou zasílat také naši poskytovatelé služeb, kteří jednají naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb nebo základů naší spolupráce s nimi, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

6. SOUBORY COOKIE A DALŠÍ TECHNOLOGIE

OBECNÉ INFORMACE
Na různých stránkách používáme technologie, včetně takzvaných cookies, abychom návštěvu našich webových stránek zatraktivnili, umožnili používání určitých funkcí, zobrazovali vhodné produkty nebo prováděli průzkum trhu. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se smažou po ukončení relace prohlížeče (po zavření prohlížeče – tzv. soubory cookie relace). Jiné soubory cookie na koncovém zařízení zůstávají a umožňují nám váš prohlížeč při další návštěvě rozpoznat (trvalé soubory cookie).

Používáme takové technologie, které jsou pro používání určitých funkcí naší webové stránky nezbytně nutné (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie se používají ke shromažďování a zpracování IP adres, času návštěvy, informací o zařízení a prohlížeči a také informací o používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku). Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů v oblasti optimalizování prezentace naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, které v rámci vyváženosti zájmů převažují.

Marketingové soubory cookie: tyto soubory cookie zaznamenávají informace o vaší návštěvě webových stránek, dříve zobrazených stránkách a odkazech, na které jste kliknuli. Tyto informace používáme k tomu, abychom náš web a zobrazované reklamy přizpůsobili vašim zájmům.

Funkční soubory cookie: tyto soubory cookie se na našem webu používají například ke zlepšení navigace na webových stránkách nebo poskytování přizpůsobených a relevantních informací (např. reklamy, které odpovídají vašim zájmům).

Základní soubory cookie: tyto soubory cookie jsou k použití našich webových stránek nezbytné. Patří mezi ně například soubory cookie, které vám umožňují přihlásit se k zákaznickému účtu nebo přidávat věci do nákupního košíku.

Kromě souborů cookie používáme technologie k plnění zákonných povinností, kterým podléháme (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), a dále k webové analýze nebo online marketingu. Další informace o tomto tématu, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, najdete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů.

Nastavení souborů cookie ve vašem prohlížeči najdete po kliknutí na jeden z následujících odkazů:

Microsoft Edge™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

Pokud jste s používáním technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR souhlasili, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat odesláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 

7. POUŽITÍ COOKIES A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ PRO WEBOVOU ANALYTIKU A REKLAMNÍ ÚČELY

Pokud jste nám udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a technologie třetích stran. Údaje shromážděné za tímto účelem budou smazány, jakmile naplní svůj účel a my ukončíme používání příslušné technologie. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat. Další informace o možnostech odvolání souhlasu najdete v části „Soubory cookie a další technologie“. Další informace, včetně základů naší spolupráce s poskytovateli služeb, najdete u příslušných technologií. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb nebo základů naší spolupráce s nimi, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

7.1 POUŽITÍ SLUŽEB GOOGLE
Od společnosti Google Ireland Ltd se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“) používáme následující technologie. Informace automaticky shromažďované technologiemi společnosti Google o používání našich webových stránek se obvykle přenášejí a ukládají na server Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Evropská komise u Spojených států amerických o odpovídající ochraně nerozhodla. Naše spolupráce funguje na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí. Pokud technologie společnosti Google shromáždí vaši IP adresu, bude aktivováním anonymizace IP adresa zkrácena před přenesením na servery Google. K přenosu celé IP adresy na server společnosti Google a následnému zkrácení dochází jen ve výjimečných případech. Není-li u konkrétních technologií stanoveno jinak, probíhá zpracování údajů na základě dohody pro příslušnou technologii uzavřené mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 nařízení GDPR. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics za účelem analýzy webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá údaje (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání našich webových stránek), ze kterých pomocí pseudonymů vytváří profily použití. K tomuto účelu lze použít soubory cookie. Vaše IP adresa nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Zpracování údajů probíhá na základě dohody o zpracování údajů uzavřené se společností Google.

Dále používáme rozšíření Google Analytics s názvem Optimalizace Google, které slouží k vytváření a provádění testů.

Rozšíření Google Analytics s názvem signály Google nám zase pro účely webové analýzy umožňuje „sledovat uživatele napříč zařízeními“. Pokud máte zařízení umožňující přístup na internet propojena s účtem Google a máte v něm zapnutou personalizaci reklam, může Google generovat zprávy o vašem chování na webových stránkách (zejména počet uživatelů napříč zařízeními), i když změníte zařízení. V tomto ohledu osobní údaje nezpracováváme, dostáváme pouze statistiky na základě signálů Google.

Pro účely webové analytiky a reklamní účely povoluje rozšíření Google Analytics takzvaný DoubleClick cookie, který rozpozná váš prohlížeč při návštěvě jiných webových stránek.

Google tyto informace použije k sestavení zpráv o vašich aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek.

GOOGLE ADSENSE
Náš web prodává prostřednictvím služby Google AdSense reklamní prostor poskytovatelům služeb a reklamním sítím třetích stran. Tyto reklamy se vám budou zobrazovat na různých místech webové stránky. Takzvaný DoubleClick cookie umožňuje zobrazování zájmově orientované reklamy prostřednictvím shromažďování a zpracování údajů (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání našich webových stránek) a automatické přiřazení pseudonymního ID uživatele, které se používá k určení zájmů na základě návštěv tohoto i dalších webů.

GOOGLE ADS
Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran se při návštěvě našeho webu používá takzvaný Google Remarketing cookie, který automaticky umožňuje zobrazovat zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím shromažďování a zpracování údajů (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání naší webové stránky) za použití pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek. K dalšímu zpracování údajů dochází pouze v případě, že máte ve svém účtu Google zapnutou personalizaci reklam. Pokud jste v takovém případě při návštěvě našeho webu přihlášeni k účtu Google, použije společnost Google vaše údaje společně s údaji z Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními.

Když na náš web dorazíte prostřednictvím reklamy Google Ads, používáme k analýze webových stránek a sledování událostí měření konverzí služby Google Ads, abychom na webu změřili vaše následné chování. Za tímto účelem se mohou používat soubory cookie a shromažďovat údaje (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání našich webových stránek u námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webu nebo přihlášení k newsletteru), ze kterých se pomocí pseudonymů vytváří profily použití.

MAPY GOOGLE
Mapy Google shromažďují k vizuálnímu znázornění geografických informací údaje o vašem používání funkcí Map, zejména IP adresu a údaje o poloze, a předávají tyto údaje společnosti Google k následnému zpracování. Na toto následné zpracování údajů nemáme vliv.

GOOGLE RECAPTCHA
Google reCAPTCHA shromažďuje údaje (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání naší webové stránky) a pomocí JavaScriptu a souborů cookie provádí analýzu používání našeho webu za účelem ochrany proti zneužití našich webových formulářů i proti spamu automatizovaným softwarem (takzvanými roboty). Kromě těchto údajů se vyhodnocují i další soubory cookie uložené službami Google do vašeho prohlížeče. Osobní údaje z polí ve formuláři se nečtou ani neukládají.

GOOGLE FONTS
Pomocí skriptu „Google Fonts“ se shromažďují údaje (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání naší webové stránky), které se odesílají společnosti Google, kde se následně zpracovávají za účelem jednotné prezentace obsahu na našem webu. Na toto následné zpracování údajů nemáme vliv.

YOUTUBE VIDEO PLUGIN
YouTube Video Plugin za účelem integrace obsahu třetích stran shromažďuje v námi používaném rozšířeném režimu ochrany údajů údaje (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči), které se odesílají společnosti Google k následnému zpracování pouze v případě, že video přehrajete.

 

7.2 POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO WEBOVOU ANALYTIKU A REKLAMNÍ ÚČELY
Používáme technologie společnosti Microsoft Ireland Operations Ltd. se sídlem One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irsko (dále jen „Microsoft“). Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 nařízení GDRP. Informace automaticky shromažďované technologiemi společnosti Microsoft o používání našich webových stránek se obvykle přenášejí a ukládají na server Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Evropská komise u Spojených států amerických o odpovídající ochraně nerozhodla. Naše spolupráce funguje na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí. Další informace o zpracování dat společností Microsoft najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft.

REKLAMA SPOLEČNOSTI MICROSOFT
Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Bing, Yahoo a MSN a na webových stránkách třetích stran se při návštěvě našeho webu používá takzvaný Microsoft Advertising Remarketing cookie, který automaticky umožňuje zobrazovat zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím shromažďování a zpracování údajů (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání naší webové stránky) za použití pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek.

Když na náš web dorazíte prostřednictvím reklamy Microsoft Advertising, používáme k analýze webových stránek a sledování událostí službu Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET), abychom na webu změřili vaše následné chování. Za tímto účelem se mohou používat soubory cookie a shromažďovat údaje (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání našich webových stránek u námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webu nebo přihlášení k newsletteru), ze kterých se pomocí pseudonymů vytváří uživatelské profily. Pokud máte zařízení umožňující přístup na internet propojena s účtem Microsoft a nevypnuli jste v něm zájmově orientovanou reklamu, může Microsoft generovat zprávy o chování na webových stránkách (zejména počet uživatelů napříč zařízeními), i když změníte zařízení – takzvané sledování napříč zařízeními. V tomto ohledu osobní údaje nezpracováváme, dostáváme pouze statistiky na základě Microsoft UET.

 

7.1 POUŽITÍ FACEBOOKOVÝCH SLUŽEB

POUŽITÍ FACEBOOK PIXELU
Další používanou technologií je služba Facebook pixel společnosti Facebook Ireland Ltd se sídlem Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“), jak je popsáno níže. Facebook pixel se používá k automatickému shromažďování a ukládání údajů (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání našich webových stránek u námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webu nebo přihlášení k newsletteru), ze kterých se pomocí pseudonymů vytváří uživatelské profily. Když navštívíte náš web, Facebook pixel za tímto účelem automaticky nastaví soubor cookie, který použitím pseudonymního ID souboru cookie umožňuje rozpoznání vašeho prohlížeče, když navštívíte jiné webové stránky. Facebook tyto informace zkombinuje s dalšími údaji z vašeho facebookového účtu a použije je k sestavení zpráv o vašich aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek, zejména k poskytnutí personalizovaných a skupinových reklam. Na toto zpracování údajů Facebookem nemáme vliv, z Facebook pixelu dostáváme pouze statistiky.

Informace automaticky shromažďované technologiemi společnosti Facebook o používání našich webových stránek se obvykle přenášejí a ukládají na server Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Evropská komise u Spojených států amerických o odpovídající ochraně nerozhodla. Naše spolupráce funguje na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí. Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 nařízení GDRP. Další informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

FACEBOOK ANALYTICS
Ve službě Facebook Analytics můžeme prostřednictvím statistik vytvořených nástrojem Facebook pixel analyzovat aktivitu návštěvníků na našem webu, což nám umožňuje optimalizovat prezentaci a marketing.

FACEBOOK REKLAMY
Facebook Reklamy používáme k propagaci tohoto webu na Facebooku a dalších platformách. Parametry příslušné reklamní kampaně určujeme my a za přesnou implementaci, zejména za rozhodnutí o umístění reklam u jednotlivých uživatelů, odpovídá Facebook.

Stanovením charakteristik příslušné cílové skupiny na základě statistik o návštěvnické aktivitě na našem webu vytvořených Facebook pixelem spravujeme ve službě Facebook Custom Audience skupinovou reklamu na Facebooku.

Na základě pseudonymního ID souboru cookie používaného Facebook pixelem a shromážděných údajů o chování na našem webu spravujeme ve službě Facebook Pixel Remarketing personalizovanou reklamu.

Pokud jste se na náš web dostali prostřednictvím facebookové reklamy, měříme pomocí služby Facebook Pixel Conversions vaše následné chování na webu pro účely webové analýzy a sledování událostí.

 

7.4 DALŠÍ POSKYTOVATELÉ WEBOVÉ ANALYTIKY A ONLINE MARKETINGOVÝCH SLUŽEB

HOTJAR
Pro účely webové analýzy používáme technologie společnosti Hotjar Ltd se sídlem Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, San Ġiljan STJ 3155, Malta (dále jen „Hotjar“) k automatickému shromažďování a ukládání údajů (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání našich webových stránek), ze kterých se pomocí pseudonymů vytváří uživatelské profily. K tomuto účelu lze použít soubory cookie. Pseudonymizované uživatelské profily se bez výslovného souhlasu uživatele, který musí být udělen samostatně, nespojují s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Společnost Hotjar jedná naším jménem.

TAG PINTERESTU
Technologie od společnosti Pinterest Europe Ltd se sídlem Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko (dále jen „Pinterest“) při návštěvě naší webové stránky automaticky povoluje zájmově orientovanou reklamu pro účely webové analytiky a reklamy na Pinterestu a webech třetích stran. Tato technologie shromažďuje údaje (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání našich webových stránek u námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webu nebo přihlášení newsletteru), pseudonymní ID souboru cookie a navštívené stránky. Ze shromážděných údajů se pomocí pseudonymů vyváří uživatelské profily. Pinterest tyto informace zkombinuje s dalšími údaji z vašeho účtu na Pinterestu a použije je k sestavení zpráv o vaší aktivitě na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek. Na toto zpracování údajů Pinterestem nemáme vliv, z tagů Pinterestu dostáváme pouze statistiky. Pokud jste se na náš web dostali prostřednictvím reklamy na Pinterestu, umožňuje nám to pro účely webové analýzy a sledování událostí měřit vaše následné vzory chování na webu. Informace automaticky shromažďované společností Pinterest se obvykle přenášejí a ukládají na server Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA. Evropská komise u Spojených států amerických o odpovídající ochraně nerozhodla. Naše spolupráce funguje na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí. Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 nařízení GDRP.

AWIN
Prostřednictvím našeho reklamního partnera AWIN AG se sídlem Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Německo (dále jen „AWIN“) nabízíme prostory pro reklamy třetích stran. Tyto reklamy se zobrazují na různých místech tohoto webu. Společnost AWIN může používat soubory cookie ke sledování průběhu příslušné objednávky a hlavně k ověření, že jste po kliknutí na příslušnou reklamu daný produkt objednali. Za tímto účelem společnost AWIN shromažďuje, přenáší a zpracovává údaje (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o používání našich webových stránek). Na toto zpracování údajů nemáme vliv. Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 nařízení GDRP.

 

Outbrain Amplify
Na naší webové stránce používáme službu „Outbrain Amplify“ společnosti Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, Londýn, EC4V 6JA, UK (dále jen „Outbrain“). Zásuvný modul Outbrain ukládá a zpracovává informace o Vašem uživatelském chování na naší webové stránce. Za tímto účelem používá zásuvný modul Outbrain soubory cookie, tj. malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti Vašeho webového prohlížeče ve Vašem zařízení a které umožňují analýzu Vašeho používání naší webové stránky.

Outbrain Amplify používáme pro marketingové a optimalizační účely, zejména pro analýzu využití našich webových stránek a pro to, abychom byli schopni neustále zlepšovat jednotlivé funkce, nabídky i celkový uživatelský dojem. Prostřednictvím statistického vyhodnocení chování uživatelů můžeme zlepšit naši nabídku a učinit ji pro Vás jako pro uživatele zajímavější. Právním základem je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR.

Instalaci souborů cookie můžete zabránit smazáním existujících souborů cookie a zakázáním ukládání souborů cookie v nastavení svého webového prohlížeče. Chtěli bychom Vás upozornit, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všech funkcí naší webové stránky. Zásuvnému modulu Outbrain také můžete zabránit ve shromažďování výše uvedených informací nastavením souboru cookie pro odhlášení (Opt-Out-Cookie) pomocí jednoho z níže uvedených odkazů:

Chtěli bychom Vás upozornit, že pokud smažete své soubory cookie, bude toto nastavení smazáno. Vyjádřit svůj nesouhlas se shromažďováním a předáváním osobních údajů nebo zabránit zpracování těchto údajů můžete zablokováním spouštění JavaScriptu ve svém prohlížeči. Spuštění kódu JavaScript můžete také zabránit instalací blokování JavaScriptu (např. https://noscript.net/ oder https://www.ghostery.com). Chtěli bychom Vás upozornit, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všech funkcí naší webové stránky.

Informace o třetí straně: Outbrain UK Ltd., 5 New Bridge Street, Londýn, EC4V 6JA, UK

Další informace od třetí strany o ochraně soukromí naleznete na této webové stránce: http://www.outbrain.com/de/legal/privacy

ReCharge Payments
Na naší webové stránce používáme fakturační aplikaci ReCharge Payments společnosti ReCharge, Inc, 3030 Nebraska Avenue, Los Angeles, Kalifornie USA 90404, USA (dále jen „ReCharge“). Ke zpracování objednávek předplatného používáme software ReCharge.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) nařízení GDPR. Informace, které nám poskytnete v průběhu objednávání, spolu s informacemi o Vaší objednávce předáváme společnosti ReCharge. Služba ReCharge zpracovává informace, které poskytnete v průběhu objednávání, jako náš zpracovatel.

Vaše údaje se budou předávat pouze za účelem vytváření a správy odběrů zákazníků a zpracování plateb.

Společnost ReCharge je také držitelem certifikátu o ochraně soukromí v rámci programu Privacy Shield mezi Evropskou unií a Spojenými státy. V důsledku toho se společnost ReCharge zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu soukromí. Bližší informace naleznete v následujícím propojeném zápisu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQREAA4&status=Active

Bližší informace naleznete v prohlášení společnosti ReCharge o ochraně soukromí pod následujícím odkazem: https://rechargepayments.com/privacy-policy.

Optinmonster
Na naší webové stránce používáme zásuvný modul Optinmonster společnosti Retyp LLC, 3701 Savoy Ln West Palm Beach, FL 33417, USA. To nám umožňuje poskytovat návštěvníkům našich webových stránek další nabídky prostřednictvím vyskakovacích oken. Služba Optinmonster k tomu používá soubory cookie. Kromě toho jsou osobní údaje shromažďovány prostřednictvím aktivních činností zákazníka (např. vyplněním a odesláním formuláře).

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím tohoto zásuvného modulu nebudou službou Optinmonster ukládány na jejich vlastních serverech, ale budou předávány přímo nám. Optinmonster zpracovává data pouze jako náš zpracovatel (smlouva o zpracování osobních údajů).

Zpracování údajů vložených do formuláře probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Svůj souhlas s ukládáním údajů a jejich použitím můžete kdykoli odvolat.

Instalaci souboru cookie potřebného pro použití zásuvného modulu můžete odmítnout – například odstraněním existujících souborů cookie a obecně zakázáním automatického nastavování souborů cookie v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Bližší informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti OptinMonster: https://optinmonster.com/privacy/.

SNAPCHAT
K optimalizaci naší reklamy používáme služby Snapchat Snap Pixel a Snapchat Custom Audiences společnosti Snap Inc. se sídlem 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA (dále jen „Snapchat“). Právním základem je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Služba Snap Pixel používá mimo jiné soubory cookie, což jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně na vašem zařízení do mezipaměti webového prohlížeče. Když máte uživatelský účet Snapchat, služba Snapchat Pixel na našem webu to rozpozná a předá nashromážděné údaje o používání webu společnosti Snapchat k analyzování a marketingovým účelům. Shromažďování, zpracování a používání těchto dat společností Snapchat můžete zkontrolovat a/nebo zakázat přímo v aplikaci Snapchat. Snapchat Pixel je javascriptový kód, který na servery společnosti Snapchat přenáší následující údaje:

 • údaje z hlavičky HTTP (včetně IP adresy, informací o webovém prohlížeči, umístění stránky, adresy URL webu a uživatelského agenta webového prohlížeče, jakož i datum a čas použití webu),
 • data specifická pro službu Pixel – sem patří ID Pixelu a hašovaná e-mailová adresa (tyto údaje se používají k přidružení událostí ke konkrétnímu reklamnímu účtu Snapchat a přiřazení uživateli Snapchatu),
 • další informace o návštěvách našich webových stránek, jakož i standardních a vlastních datových událostech,
 • zadané objednávky (nákupní transakce),
 • registrace a zkušební předplatná,
 • položky přidané do nákupního košíku,
 • zobrazování informací o produktu.

Výše uvedené zpracování údajů se týká pouze uživatelů, kteří mají účet na Snapchatu. Když je možné e-mailovou adresu přiřadit k uživateli Snapchatu, pak Snapchat tohoto uživatele přiřadí podle definovaných pravidel do cílového publika (služba Custom Audience), pokud jsou pravidla relevantní. Výsledné informace používáme k prezentaci reklamy společnosti yfood Labs v aplikaci Snapchat.

Jelikož se jedná o přenos osobních údajů do Spojených států amerických, je nezbytné zajistit další ochranné mechanismy, aby úroveň ochrany údajů odpovídala úrovni stanovené nařízením GDPR. Za tímto účelem jsme se s poskytovatelem dohodli na standardních ustanoveních o ochraně údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písmene c) nařízení GDPR. Ty zavazují příjemce údajů ve Spojených státech amerických zpracovávat údaje v souladu s úrovní ochrany, která existuje v Evropě. V případech, kdy to nelze zaručit ani dodatečnými smluvními doložkami, se budeme snažit podrobit příjemce ve Spojených státech dalším předpisům a závazkům.

Pokud se proti použití služby Snapchat Pixel ohrazujete, můžete v aplikaci Snapchat odvolat svůj souhlas nebo v prohlížeči deaktivovat JavaScript. Další informace o tom, jak zabránit použití údajů k marketingovým účelům, najdete v předvolbách inzerce společnosti Snapchat na adrese https://support.snapchat.com/en-GB/a/advertising-preferences. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Snap Inc. najdete na https://www.snap.com/en-GB/privacy/privacy-policy.

KLAR
Na našich webových stránkách používáme službu marketingové analýzy Klar poskytovanou společností Placeholder UG (společnost s ručením omezeným) se sídlem Marktstr. 18, 80333 Mnichov, Německo.

Služba Klar zpracovává anonymizované údaje shromážděné ze služeb Shopify, Google Analytics, Google Adwords, Outbrain, Klaviyo a Facebook, aby je vyhodnotila pro účely hlášení. Pokud služba Klar obdrží z našich webových stránek neanonymizované údaje, okamžitě se anonymizují, aby se k analýzám a statistickým vyhodnocením žádné osobní údaje nepoužily.

Službu Klar používáme k analýze používání našich webových stránek a neustálému zlepšování jednotlivých funkcí, nabídek a celkového prostředí. Statistická analýza chování uživatelů nám umožňuje poskytovat lepší a zajímavější nabídky. Tato analýza (a tedy i jakákoli anonymizace údajů) je odůvodněna našimi oprávněnými zájmy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

Informace o ochraně údajů a použití vašich údajů společností Placeholder najdete na webových stránkách služby Klar (pouze v němčině): https://app.getklar.com/dataprotection-agreement

EXACTAG
Naše webové stránky používají k ukládání dat na těchto webových stránkách a jejich podstránkách pro marketingové a optimalizační účely službu poskytovanou společností Exactag GmbH. Tato data lze použít k vytvoření anonymních uživatelských profilů. Pro tento účel lze použít soubory cookie a techniku zvanou fingerprinting. Fingerprinting ukládá proměnné prostředí internetového prohlížeče v databázi, aniž by se ukládala jedinečná data související s uživatelem, jako je IP adresa. Soubory cookie a/nebo fingerprint umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje shromážděné pomocí technologií Exactag se bez zvlášť uděleného souhlasu návštěvníků webových stránek nepoužívají k jejich osobní identifikaci; osobní údaje se neshromažďují.

Toto zpracování provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) pro měření a vyhodnocování dosahu webu (tzv. statistiky). V tomto případě nedochází k žádnému dalšímu zpracování vašich údajů pro účely marketingu nebo retargetingu. Toto slouží k optimalizaci obchodního řízení našich procesů. Pokud jste souhlasili (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO EU), zpracováváme vaše údaje také pro marketingové účely.

Pokud chcete v budoucnu vznést námitky proti uchovávání vašich anonymně shromážděných údajů o návštěvnících, klikněte sem.


TRADETRACKER
Tyto webové stránky využívají technologii a služby společnosti Tradetracker k určení, která stránka odkázala uživatele na tento web. Společnost Tradetracker se sídlem De Strubbenweg 7, 1327 GA Almere, Nizozemsko měří úspěšnost tohoto odkazování a asistuje nám s platbou provize odkazujícím webům. Za tímto účelem ukládá společnost Tradetracker na zařízení uživatelů, kteří navštěvují a používají naše online služby, soubory cookie, aby mohla zaznamenávat obchodní transakce (uskutečnění objednávky). Soubory cookie společnosti Tradetracker se používají pro přiřazení úspěšné reklamy ke konkrétní obchodní transakci a zajištění příslušných fakturačních služeb. Osobní údaje o uživateli se při sledování neshromažďují, nezpracovávají ani jinak nepoužívají. Ve sledovacích souborech cookie se ukládají pouze informace o tom, kdy a na jakém zařízení (včetně operačního systému a prohlížeče zařízení) došlo ke kliknutí na reklamu. Další informace o společnosti Tradetracker najdete na stránce https://tradetracker.com/privacy-policy/. Informace o tom, jak z počítače odstranit soubory cookie, najdete na stránce Vaše volby.
 

8. Integrace služby Trustpilot

Nabízíme zákazníkům příležitost hodnotit naše služby prostřednictvím služby Trustpilot. Trustpilot je webová služba s recenzemi provozovaná společností Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. patro 1112 Kodaň, Dánsko (dále jen „Trustpilot“). Po odeslání objednaných produktů vám pošleme odkaz prostřednictvím e-mailu. Odkaz vás přesměruje na web služby Trustpilot a nabídne možnost vytvoření účtu s odesláním zákaznického hodnocení.

Službu Trustpilot používáme k zajištění informovanosti a transparentního přístupu. Chceme svým zákazníkům nabídnout možnost hodnotit naše služby. Potenciální zákazníci tak získají přístup ke spolehlivým informacím o kvalitě naší nabídky ještě před tím, než začnou naše produkty a služby využívat. Abychom se ujistili, že jste naše služby skutečně využili, přenášíme vaše údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, číslo objednávky) do služby Trustpilot. Údaje slouží k ověření a identifikaci uživatele. Vaše údaje přenášíme na web Trustpilot, pouze pokud hodnotíte naše služby. Služba Trustpilot zpracovává údaje  naším jménem.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

K odeslání hodnocení musíte být zaregistrováni na webu služby Trustpilot. V tomto případě platí podmínky používání a prohlášení o ochraně osobních údajů služby Trustpilot. Při hodnocení našich služeb bude vaše vyjádření zveřejněno na našem webu i na webu služby Trustpilot.

Na náš web jsme umístili widget Trustpilot. Widget zobrazí aktuální informace týkající se uživatelských hodnocení našich produktů a služeb. Proto je nutné navázat spojení s webem Trustpilot. Ke zobrazení obsahu vyžaduje služba Trustpilot přístup k určitým informacím (přístupová data včetně IP adresy). Služba Trustpilot navíc obdrží informaci, že uživatel navštívil náš web. Informace se ukládají ve formě souborů cookie. Služba Trustpilot tyto soubory cookie využívá k analýze návštěv uživatelů na webech se službou Trustpilot.

Právním základem zpracování uživatelských údajů a zobrazení widgetu je náš oprávněný zájem nabízet transparentní ověřené hodnocení našich služeb a informovat zákazníky o kvalitě produktů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Po splnění účelu shromažďování údajů budou údaje v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávání záznamů vymazány.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě Trustpilot a právu na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webové adrese: https://uk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

 

9. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

9.1 SOCIÁLNÍ PLUGINY OD FACEBOOKU, INSTAGRAMU, PINTERESTU A LINKEDINU
Náš web používá tlačítka sociálních sítí. Ta jsou integrovaná pouze jako HTML odkazy, takže při navštívení našeho webu se žádné spojení se servery příslušného poskytovatele nenavazuje. Když na jedno z tlačítek kliknete, otevře se v novém okně prohlížeče web příslušné sociální sítě. Tam pak můžete kliknout například na tlačítko To se mi líbí nebo Sdílet.

9.2 NAŠE ONLINE PŘÍTOMNOST NA SÍTÍCH FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE, PINTEREST, SNAPCHAT, LINKEDIN A XING
Pokud jste jednomu z výše uvedených poskytovatelů sociální sítě udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a na dané sociální síti navštívíte naši online prezentaci, vaše údaje budou automaticky shromážděny a uloženy k reklamním účelům a průzkumu trhu a pomocí pseudonymů se z nich vytvoří uživatelské profily. Ty je možné použít například k umístění reklam na tyto i jiné platformy, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se obvykle používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným poskytovatelem sociálních sítí, jakož i kontaktní údaje a vaše práva a možnosti nastavení ochrany soukromí, najdete v poskytovatelových zásadách ochrany osobních údajů, na které odkazujeme níže. Pokud s touto záležitostí potřebujete další pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

Sociální síť Facebook je poskytována společností Facebook Ireland Ltd se sídlem 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook Ireland“). Informace automaticky shromažďované společností Facebook Ireland o používání naší online prezentace na Facebooku se obvykle přenášejí a ukládají na server Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Evropská komise u Spojených států amerických o odpovídající ochraně nerozhodla. Naše spolupráce funguje na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí. Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou fanouškovské stránky na Facebooku funguje na základě dohody mezi společnými správci v souladu s čl. 26 nařízení GDPR. Další informace (informace o údajích služby Insights) naleznete zde.

Zásady ochrany osobních údajů: http://www.facebook.com/about/privacy/
Vyjádření nesouhlasu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Sociální síť Twitter je poskytována společností Twitter International Company se sídlem One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko (dále jen „Twitter“). Informace automaticky shromažďované společností Twitter o používání naší online prezentace na Twitteru se obvykle přenášejí a ukládají na server Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Evropská komise u Spojených států amerických o odpovídající ochraně nerozhodla. Naše spolupráce funguje na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí.

Zásady ochrany osobních údajů: http://twitter.com/en/privacy
Vyjádření nesouhlasu: https://twitter.com/personalization

Sociální síť Instagram je poskytována společností Facebook Ireland Ltd se sídlem 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook Ireland“). Informace automaticky shromažďované společností Facebook Ireland o používání naší online prezentace na Instagramu se obvykle přenášejí a ukládají na server Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Evropská komise u Spojených států amerických o odpovídající ochraně nerozhodla. Naše spolupráce funguje na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí. Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou fanouškovské stránky na Instagramu funguje na základě dohody mezi společnými správci v souladu s čl. 26 nařízení GDPR. Další informace (informace o údajích služby Insights) naleznete zde.

Zásady ochrany osobních údajů: http://help.instagram.com/519522125107875
Vyjádření nesouhlasu: http://help.instagram.com/519522125107875

Sociální síť YouTube je poskytována společností Google Ireland Ltd se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Informace automaticky shromažďované společností Google o používání naší online prezentace na YouTube se obvykle přenášejí a ukládají na server Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Evropská komise u Spojených států amerických o odpovídající ochraně nerozhodla. Naše spolupráce funguje na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí.

Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Vyjádření nesouhlasu: https://adssettings.google.com/authenticated

Sociální síť Pinterest je poskytována společností Pinterest Europe Ltd se sídlem Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko (dále jen „Pinterest“). Informace automaticky shromažďované společností Pinterest o používání naší online prezentace na Pinterestu se obvykle přenášejí a ukládají na server Pinterest, Inc, 505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA. Evropská komise u Spojených států amerických o odpovídající ochraně nerozhodla. Naše spolupráce funguje na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí.

Zásady ochrany osobních údajů: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy
Vyjádření nesouhlasu: https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

Sociální síť Snapchat je poskytována společností Snap Group Limited, 77 Shaftesbury Avenue, Londýn W1D 5DU, Spojené království (dále jen „Snapchat“). Informace automaticky shromažďované společností Snapchat o používání naší online prezentace na Snapchatu se obvykle přenášejí a ukládají na server Snap, Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA. Evropská komise u Spojených států amerických o odpovídající ochraně nerozhodla. Naše spolupráce funguje na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí.

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.snap.com/en-GB/privacy/privacy-policy/
Vyjádření nesouhlasu:
https://www.snap.com/en-GB/privacy/privacy-policy/

Sociální síť LinkedIn je poskytována společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen „LinkedIn“). Informace automaticky shromažďované společností LinkedIn o používání naší online prezentace na LinkedInu se obvykle přenášejí a ukládají na server LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Evropská komise u Spojených států amerických o odpovídající ochraně nerozhodla. Naše spolupráce funguje na základě standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí.

Zásady ochrany osobních údajů: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Vyjádření nesouhlasu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Sociální síť Xing je poskytována společností New Work SE se sídlem Dammtorstraße 30, 20354 Hamburk, Německo.

Zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Vyjádření nesouhlasu: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy/what-rights-can-you-assert

 

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE A VAŠE PRÁVA

Jako subjekt údajů máte následující práva v souladu s:

 • čl. 15 nařízení GDPR, právo na informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu v něm popsaném;
 • čl. 16 nařízení GDPR, právo okamžitě požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, které uchováváme;
 • čl. 17 nařízení GDPR, právo požadovat vymazání svých osobních údajů, které uchováváme, pokud není nezbytné další zpracování *, aby bylo možné uplatnit právo na svobodu projevu a informací;
  • pro splnění právní povinnosti;
  • z důvodů veřejného zájmu; nebo
  • pro zjištění, výkon nebo obranu právního nároku při soudní žalobě;
 • čl. 18 nařízení GDPR, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud * zpochybňujete přesnost údajů;
  • je zpracování nezákonné, ale odmítáte vymazání údajů;
  • údaje už nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro zjištění, výkon nebo obranu právního nároku při soudní žalobě; nebo
  • jste podali námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 nařízení GDPR;
 • čl. 20 nařízení GDPR, právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich přenos jinému správci;
 • čl. 77 nařízení GDPR, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad ve svém obvyklém místě bydliště nebo v místě pracoviště či sídle naší společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se způsobu, kterým shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme vaše osobní údaje, chcete se informovat o svých údajích nebo je opravit, omezit či vymazat nebo odvolat jakýkoli souhlas, který jste poskytli, či vyjádřit nesouhlas s jakýmkoli konkrétním použitím údajů, kontaktujte našeho interního inspektora ochrany údajů:

Inspektor ochrany údajů:

PROLIANCE GmbH
Leopoldstraße 21
80802 Mnichov
Německo
+49 89 2500 39 222
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

 

Právo na námitku
Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je popsáno výše, abychom chránili naše oprávněné zájmy, které v rámci vyváženosti zájmů převažují, můžete k takovému zpracování údajů vznést námitky s budoucí účinností. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány za jinými účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Poté, co své právo na námitku využijete, nebudeme dál vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud nedokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro zjištění, výkon či obranu právního nároku při soudní žalobě.

Toto se nevztahuje na zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě už nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.