YFOOD A UDRŽITELNOST

yfood je zdravá, vyvážená a lahodná výživa. Naše výrobky se snaží být prospěšné nejenom pro tvoje tělo, ale taky pro naši planetu. Proto jsme se rozhodli snížit náš dopad na životní prostředí na minimum – od surovin, přes výrobu až po obaly a dopravu. Ve všech oblastech našeho podnikání se snažíme vytvářet minimum odpadu a emisí CO₂.

NEPLÝTVÁME

Suroviny jsou drahocennou komoditou, takže se s nimi snažíme nakládat co nejzodpovědněji. Většina pochází z Evropy a jenom hrstku dovážíme ze zbytku světa, a to kvůli horší dostupnosti nebo změnám v zásobování. Abychom při výrobě neplýtvali surovinami, musíme všechno plánovat s předstihem. Při výrobě nápojů využijeme 97 procent surovin a u prášků se blížíme 100 procentům. Navíc je možné naše výrobky skladovat až rok, takže dlouhodobě přispíváme k šetrnějšímu nakládání s potravinami.

V NAŠICH OBALECH SE JÍDLO NEKAZÍ

Naše lahve na tekutá jídla jsou z 30 až 50 procent vyrobené z recyklovaného plastu a tenhle podíl se neustále zvyšuje. Plastové lahve jsou bohužel nezbytné, abychom si udrželi naše vysoké hygienické normy a aby se k nápoji nedostalo světlo a kyslík. Navíc v nich nápoje nepřijdou o důležité živiny ani po několika měsících.

Naše lahve na veganské nápoje jsou v Německu dokonce i vratné. Aktuálně čekáme na úpravu zákona, která by nám umožnila zálohovat i lahve od mléčných nápojů. Nejdůležitější každopádně je, že všechny naše lahve jsou plně recyklovatelné.

Naši lahev správně zrecykluješ tak, že sloupneš alobal z hrdla, našroubuješ zpátky víčko a vyhodíš lahev do žlutého kontejneru na plasty.

JAKOU MÁME UHLÍKOVOU STOPU?

NAŠE VÝROBKY VYTVÁŘÍ MINIMUM EMISÍ CO₂

Jestli tě zajímá, jakou přesně za sebou zanecháváme uhlíkovou stopu, spočítali jsme emise CO₂, které se vytvoří při výrobě našich nápojů a prášků. Následující hodnoty zahrnují emise vytvořené surovinami, balením a dodavatelským řetězcem, který vede až k zákazníkům. Se společností ClimatePartner jsme v souladu s protokolem o skleníkových plynech naměřili následující hodnoty:

• Původní tekuté jídlo: 0,93 kg CO₂ na porci (500 kcal)
• Původní tekuté jídlo: 0,59 kg CO₂ na porci (330 kcal)
• Veganské tekuté jídlo: 0,47 kg CO₂ na porci (500 kcal)
• Tekuté jídlo v prášku: 0,15 kg CO₂ na porci (400 kcal)

Jak vidíš, tekutá jídla yfood vytváří jenom minimální množství emisí CO₂, obzvlášť v porovnání s rychlým občerstvením, jako je třeba Big Mac (4 kg CO₂, 503 kcal), nebo s míchanými vajíčky se slaninou (1,8 kg CO₂, cca 525 kcal).

UHLÍKOVÁ STOPA JAKO 12 EVROPANŮ

Po emisích našich výrobků jsme se rozhodli změřit emise, které vydává naše společnost přímo nebo navazujícími a předcházejícími činnostmi. Celková výše emisí CO₂ naší mnichovské pobočky v roce 2020 činila 97,322 kg, což je přibližně stejná uhlíková stopa, jakou za sebou v průměru ročně zanechá 12 Evropanů. Na takhle nízkou hodnotu jsme se dostali díky ekologickým opatřením, jako je třeba odebírání zelené elektřiny přímo z okolí Mnichova.

VRACÍME PŘÍRODĚ

Snažíme se vyvarovat zbytečným emisím, snížit naše současné emise a vyvážit naše nevyhnutelné emise. Když se nám povedlo najít největší zdroj emisí CO₂ a omezit ho, rozhodli jsme se zbývající emise vyvážit prostřednictvím kvalitního projektu na ochranu životního prostředí, který zachovává nejvyšší standardy kvality (VCS) a proto jsme klimaticky neutrální společnost. Vybrali jsme si projekt, který v Nikaragui znova zalesňuje původní bambusové lesy, chrání stávající lesy a přetváří poničenou krajinu na rozmanitý ekosystém schopný pohltit velké množství CO₂ z atmosféry. Tento projekt na ochranu lesů splňuje 13 ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG), protože ochlazuje klima, podporuje nízkoemisní ekonomiku a pomáhá zranitelným občanům v okolí.

Víc informací o tomhle projektu najdeš na webových stránkách ClimatePartner.

ZNÁŠ ODPOVĚDI NA TYHLE OTÁZKY?

CO ZNAMENÁ KLIMATICKÁ NEUTRALITA?

Klimatická neutralita je už několik let starý pojem, který souvisí s výpočty, omezeními a kompenzacemi emisí CO₂. Žádný výrobek není bez emisí, ale náš cíl je se tomu co nejvíc přiblížit, a být tak co nejudržitelnější. Budeme se proto nadále snažit mít co nejmenší uhlíkovou stopu, abychom za účelem dosažení klimatické neutrality snížili potřebu kompenzovat emise. K udržení minimální uhlíkové stopy děláme následující. Naši kancelář poháníme elektřinou z obnovitelných zdrojů z okolí Mnichova. Skoro 80 procent zaměstnanců bydlí v desetikilometrovém okruhu od naší kanceláře a dojíždí hromadnou dopravou, chodí pěšky nebo jezdí na kole, takže vytváří minimum emisí. Na schůzky po Německu jezdíme převážně vlakem a snažíme se co nejméně létat letadlem.

CO JE KOMPENZACE EMISÍ UHLÍKU?

Společnosti, výrobní procesy nebo výrobky jsou klimaticky neutrální ve chvíli, kdy jejich uhlíkovou stopu vyváží projekt na ochranu klimatu. Skleníkové plyny jsou po celé atmosféře rozprostřené rovnoměrně, takže je jejich množství všude na světě skoro stejné. To znamená, že je jedno, kde se emise uvolňují nebo kde se šetří, protože ze světového hlediska je koncentrace skleníkových plynů všude stejná. Takže emise, se kterými nejde nic dělat lokálně, je možné vykompenzovat projekty na ochranu klimatu třeba na druhém konci světa.

CO JE PROTOKOL O SKLENÍKOVÝCH PLYNECH (GHG) A CO ZNAMENÁ VCS?

Víc informací o protokolu GHG najdeš tady.

A o programu VCS se dočteš víc tady.