Odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy
Do čtrnácti dnů máte právo od této smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná plynout dnem, kdy jste Vy nebo Vámi označená třetí osoba, která není přepravcem, převzali první zboží.

Abyste mohli své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musíte nám (yfood Labs GmbH, Landwehrstrasse 60-62, 80336 Mnichov, Německo, cz@yfood.eu, své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy sdělit jednoznačně, a to např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem. Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to nezbytné.

Chcete-li dodržet lhůtu pro odstoupení od smlouvy, stačí odeslat Vaše sdělení týkající se Vašeho práva na toto odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám zpět všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše sdělení o odstoupení od této smlouvy. Pokud se s Vámi nedohodneme výslovně jinak, pro toto vrácení plateb použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci; za tuto platbu Vám v žádném případě nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení uhrazené částky můžeme odmítnout, pokud nedostaneme zboží zpět nebo pokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.

Zboží musíte odeslat nebo předat nám nebo společnosti Geis Industrie-Service GmbH, c/o yfood Labs GmbH, Retourenstelle Tor 24, Hamburger Straße 2, 90451 Nürnberg, Norimberk, neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám sdělíte své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy. Za ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty je způsobena manipulací se zbožím, která není nutná pro vyzkoušení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

– Adresát: yfood Labs GmbH, Landwehrstrasse 60-62, 80336 Mnichov, Německo, cz@yfood.eu

 

 Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy, kterou jsem uzavřel(a)/jsme uzavřeli (*) prostřednictvím nákupu následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

 

– Objednáno dne (*)/převzato dne (*)

 

– Jméno spotřebitele/spotřebitelů

 

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze v případě odeslání v papírové formě)

 

– Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte.

 

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy  vypracovali autoři právních textů Trusted Shops ve spolupráci s advokátní kanceláří FÖHLISCH.

ZÍSKEJ POUKAZ V HODNOTĚ 125 Kč!

Přihlaš se k odběru novinek a získej 125 Kč na tvůj příští nákup.

Odhlášení možné kdykoli. Kupony nie łączą się z innymi rabatami.
Naše zásady ochrany osobních údajů najdeš zde. Tvá data nepředáváme třetím stranám. Tvou přihláškou souhlasíš se Všeobecnými obchodními podmínkami a Prohlášením o ochraně osobních údajů.